รับสัญญา แบบยืนยัน ใบเสร็จ ของ 3/2560 คืน

นักศึกษาทุกชั้นปี กู้ยืมแบบ กยศ. และ กรอ. 

ติดต่อรับเอกสารสำคัญของภาคเรียนที่ 3/2560 คืน สามารถรับได้ ดังนี้
 

รอบที่ 1  วิทยาเขตร่มเกล้า วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 (เวลา 09.00 - 15.00 น.)

            วิทยาเขตพัฒนาการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 (เวลา 09.00-15.00 น.)
รอบที่ 2 วิทยาเขตร่มเกล้า วันที่ 6 มีนาคม 2561 (เวลา 09.00 - 15.00 น.)

รอบที่ 3 วิทยาเขตร่มเกล้า วันที่ 28 มิถุนายน 2561 (เวลา 09.00 - 15.00 น.)
            วิทยาเขตพัฒนาการ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 (เวลา 09.00 - 15.00 น.)

 

รับ ณ ห้องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2

สิ่งที่ต้องเตรียม 

1.  แต่งกายชุดนักศึกษา กระโปรงไม่สั้นกว่าระดับเข่า ไม่สวมกางเกงยีนส์ ไม่ใส่รองเท้าแตะ

​2.  คู่มือการกู้ยืม ที่ติดรูปเรียบร้อย

3. แบบฝึกหัด และเรียงความที่ได้รับในวันประชุม