รับสัญญา แบบยืนยัน ใบเสร็จ ของ 2/2560 คืน

นักศึกษาทุกชั้นปี กู้ยืมแบบ กยศ. และ กรอ. 

ติดต่อรับเอกสารสำคัญของภาคเรียนที่ 2/2560 คืน สามารถรับได้ ดังนี้
 

            วิทยาเขตร่มเกล้า วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 (เวลา 09.00 - 15.00 น.)

            วิทยาเขตพัฒนาการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 (เวลา 09.00-15.00 น.)

รับ ณ ห้องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2

สิ่งที่ต้องเตรียม 

1.  แต่งกายชุดนักศึกษา กระโปรงไม่สั้นกว่าระดับเข่า ไม่สวมกางเกงยีนส์ ไม่ใส่รองเท้าแตะ

​2.  คู่มือการกู้ยืม ที่ติดรูปเรียบร้อย

3. แบบฝึกหัด และเรียงความที่ได้รับในวันประชุม