การโอนเงินค่าครองชีพ

new  วิธีการเข้าตรวจสอบข้อมูลการโอนเงิน

สถานะการโอนเงินที่แจ้งใน ตรวจสอบได้ที่ www.studentloan.ktb.co.th (ธนาคารกรุงไทย) หรือ www.studentloan.ibank.co.th (ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย)

ความหมายของแต่ละสถานะมีดังต่อไปนี้

  1. รอเอกสาร/ปกติ หมายถึง มหาวิทยาลัยได้ยืนยันผ่านระบบแล้ว แต่ยังไม่ส่งเอกสารให้ธนาคาร
  2. รอตรวจเอกสาร/ปกติ หมายถึง มหาวิทยาลัยได้นำส่งเอกสารไปยังธนาคารเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างธนาคารกำลังดำเนินการตรวจสอบ
  3. เอกสารไม่ถูกต้อง/ปกติ หมายถึง มหาวิทยาลัยได้นำส่งเอกสารไปยังธนาคารเรียบร้อยแล้ว ธนาคารตรวจสอบพบว่าเอกสารไม่ถูกต้อง นักศึกษาต้องรีบมาติดต่อเพื่อแก้ไข
  4. เอกสารถูกต้อง/ปกติ หมายถึง มหาวิทยาลัยได้นำส่งเอกสารไปยังธนาคารเรียบร้อยแล้ว ธนาคารทำการตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้วถูกต้อง
  5. รอโอน/ปกติ หมายถึง ธนาคารสร้างไฟล์โอนเงิน เพื่อเตรียมโอนเงินค่าครองชีพให้นักศึกษา
  6. โอนสำเร็จ/ปกติ หมายถึง ธนาคารโอนเงินค่าครองชีพให้กับนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว

การโอนเงินค่าครองชีพภาคเรียนที่ 1/2561 นับตั้งแต่ มิ.ย.61 – พ.ย. 61

กรณีไม่เรียน 3/2561  การโอนเงินค่าครองชีพภาคเรียนที่ 2/2561 นับตั้งแต่ ธ.ค.61 – พ.ค. 62

กรณีเรียน 3/2561 การโอนเงินค่าครองชีพภาคเรียนที่ 2/2561 นับตั้งแต่ ธ.ค. 61 –  ก.พ.62

และ 3/2561 นับตั้งแต่ มี.ค.62 – พ.ค. 62

กยศ. ลักษณะที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1/2561)  กรณีธนาคารตรวจสอบเอกสารก่อนวันที่ยืนยันในระบบ

เดือน

มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61

ก.ย.61

ต.ค.61

พ.ย.61

การดำเนินงาน

รอระบบเปิด

เซ็นแบบยืนยัน
อ.ยืนยัน 20.07.61

และส่งเอกสารให้ธนาคาร 30.07.61

ธนาคารตรวจสอบเอกสารก่อน 10.08.61

 

 

 

วันที่โอนเงิน

ไม่มีการโอน

ไม่มีการโอน

20.08.61

20.09.61

20.10.61

20.11.61

การโอนเงิน

0

0

2,400

7,200

2,400

2,400

ปล. วันที่นี้เป็นเพียงวันที่ที่สมมุติ หากนักศึกษาส่งเอกสารล่าช้า ก็ให้ประมาณการวันที่ถัดๆ ไป การโอนเงินก็ช้าไปตามกำหนด

กยศ. ลักษณะที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1/2561)  กรณีธนาคารตรวจสอบเอกสารหลังวันที่ยืนยันในระบบ

เดือน

มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61

ก.ย.61

ต.ค.61

พ.ย.61

การดำเนินงาน

รอระบบเปิด

เซ็นแบบยืนยัน
อ.ยืนยัน 20.07.61

และส่งเอกสารให้ธนาคาร 30.07.61

ธนาคารตรวจสอบเอกสารหลัง

20.08.61

 

 

 

วันที่โอนเงิน

ไม่มีการโอน

ไม่มีการโอน

20.08.61

20.09.61

20.10.61

20.11.61

การโอนเงิน

0

0

2,400

0

9,600

2,400

ปล. วันที่นี้เป็นเพียงวันที่ที่สมมุติ หากนักศึกษาส่งเอกสารล่าช้า ก็ให้ประมาณการวันที่ถัดๆ ไป การโอนเงินก็ช้าไปตามกำหนด

กยศ.ลักษณะที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1/2561) 

เดือน

มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61

ก.ย.61

ต.ค.61

พ.ย.61

การดำเนินงาน

รอระบบเปิด

เซ็นแบบยืนยัน
อ.ยืนยัน 20.07.61

และส่งเอกสารให้ธนาคาร 30.07.61

ธนาคารตรวจสอบภายใน 30 วัน

 

 

 

วันที่โอนเงิน

ไม่มีการโอน

ไม่มีการโอน

20.08.61

20.09.61

20.10.61

20.11.61

การโอนเงิน

0

0

7,200

2,400

2,400

2,400

ปล. วันที่นี้เป็นเพียงวันที่ที่สมมุติ หากนักศึกษาส่งเอกสารล่าช้า ก็ให้ประมาณการวันที่ถัดๆ ไป การโอนเงินก็ช้าไปตามกำหนด