ยื่นกู้ เซ็นแบบยืนยันภาคเรียนที่ 2/2560

นักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมต่อภาคเรียนที่ 2/2560 ทั้ง กยศ. และ กรอ. ทุกเลขที่สัญญา

สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่เซ็นแบบยืนยัน เปิดรอบเก็บตก ดังนี้

เปิดรับแบบยืนยัน 1/2560 วิทยาเขตพัฒนาการวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 11.30 - 12.30 น. ณ ห้องกองทุนพัฒนาการ
เปิดรับแบบยืนยัน 1/2560 วิทยาเขตร่มกล้าวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 11.30 - 12.30 น. ณ อาคารเกษมพฤกษา ห้องเกษมสโมสร ชั้น 3

เปิดเซ็นแบบยืนยัน 2/2560 วิทยาเขตพัฒนาการ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องกองทุนพัฒนาการ
เปิดเซ็นแบบยืนยัน 2/2560 วิทยาเขตร่มเกล้าวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ อาคารเกษมนครา ชั้น 1 ห้องนิทรรศการ

กรุณาตรงต่อเวลาทุกกิจกรรม พลาดรอบนี้กรุณาชำระค่าเล่าเรียนด้วยทุนส่วนตัว เอกสารไม่ครบไม่รับเซ็นทุกกรณี

ตรวจสอบรายชื่อ
ขั้นตอนการกู้ยืมกรุณาปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ยื่นกู้ผ่าน www.studentloan.or.th พร้อมทั้งพิมพ์ใบยื่นกู้ออกทั้นที่ที่บันทึก 
    สำหรับ กยศ. เริ่ม 5 - 15 กันยายน 2560 สำหรับ กรอ. เริ่ม 1 - 15 กันยายน 2560
2. กรอกแบบประเมินกองทุนผ่าน    วันที่ 1 กันยายน 2560 จนถึงก่อนเซ็นแบบยืนยัน 2/2560
   ทุกคนสามารถทำได้ทันทีไม่ต้องรอขั้นตอนอื่น ๆ กรุณากรอกแบบประเมินก่อนการเซ็นแบบยืนยัน
3. พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปลดล็อคการลงทะเบียนเรียน และทำการลงทะเบียนเรียนผ่าน reg.kbu.ac.th วันที่ 18-30 กันยายน 2560
4. ยื่นยอดลงทะเบียนเรียนผ่าน www.studentloan.or.th ตัวอย่างการยื่นยอด 
กรณีที่ใบแจ้งยอดมียอดเงินของภาคเรียนที่ 1/2560 มาด้วยเป็นกรณีที่เงิน 1/2560 ค่าเล่าเรียนยังไม่เข้า แต่การยื่นยอดให้ยื่นเฉพาะยอดของ 2/2560 เท่านั้น ไม่ต้องนำภาค 1/2560 มารวมด้วย
5. เตรียมเอกสารเพื่อเซ็นแบบยืนยัน 2/2560 กรุณาเตรียมให้ครบก่อนวันเซ็นแบบยืนยัน
    5.1  คู่มือการกู้ยืม
​    5.2  ใบ กท.304 เลขที่สัญญา 56/..,57/.. รับในวันที่ทำการเซ็นแบบยืนยัน2/2560 เลขที่สัญญา 60/..59/..58/.. อยู่ในคู่มือกองทุน คำอธิบายการกู้ภาคเรียนที่ 3/2560
    5.3 ใบยื่นกู้ที่พิมพ์ออกจากระบบ www.studentloan.or.th จำนวน 1 แผ่น ลงชื่อให้เรียบร้อย
    5.4 สำเนาแบบยืนยัน 1/2560 นำคู่มือรับได้ที่ห้องกองทุน ดังนี้
          รอบที่ 1 สำหรับนักศึกษาเลขที่สัญญา 56/..57/..58/..59/..
               วันที่ 2 - 5 ตุลาคม 2560  วิทยาเขตร่มเกล้า เวลา 09.00 - 15.00 น.
               วันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2560 วิทยาเขตพัฒนาการ เวลา 09.00 - 15.00 น.
           รอบที่ 2 สำหรับนักศึกษาเลขที่สัญญา 60/.. และนักศึกษาเลขที่สัญญาเก่าที่ยังไม่ได้รับ
               วันที่ 13 - 16 พฤศจิกายน 2560  วิทยาเขตร่มเกล้า เวลา 09.00 - 15.00 น.
               วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2560 วิทยาเขตพัฒนาการ เวลา 09.00 - 15.00 น.
    5.5  แบบยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของภาคเรียนที่ 1/2560 ทำกิจกรรมระหว่างเดือน มิ.ย. - ก.ย. 2560 จำนวน 18 ชั่วโมง  แบบฟอร์มจิตอาสา http://loan.kbu.ac.th/home/node/422
​          (นักศึกษาที่ปี 2561 ไม่กู้ยืมต่อ ไม่ต้องส่งกิจกรรมจิตอาสาในการเซ็นครั้งนี้ เช่นนักศึกษาเลขที่สัญญา 57/.. หมดหลักสูตรการกู้ยืมแล้วไม่ต้องส่งกิจกรรมจิตอาสา)
    5.6  สำเนาสมุดบัญชีออมเงิน ถ่ายหน้าที่ชื่อ - สกุล และหน้าที่ปรับสมุดตั้งแต่เดือน ก.ย. - เดือนที่เซ็นแบบยืนยัน 2560
ตารางการออมเงินของการเซ็นแบบยืนยัน 2/2560   บทความออมเงิน (นักศึกษาเลขที่สัญญา 60/.. ยังไม่ต้องมีข้อนี้)

เดือนที่ออม เลขที่สัญญา 56/... เลขที่สัญญา 57/.. เลขที่สัญญา 58/.. เลขที่สัญญา 59/.. เลขที่สัญญา 60/.. (เริ่มออม ม.ค.61)
ก.ย.60 2,490.00 1,980.00 1,260.00 540.00 -
ต.ค.60 3,000.00 2,040.00 1,320.00 600.00 -
พ.ย.60 3,060.00 2,100.00 1,380.00 660.00 -
ธ.ค.60 3,120.00 2,160.00 1,440.00 720.00 -

     5.7  บัตรประชาชน บัตรนักศึกษา ปากกาสีน้ำเงิน 1 ด้าม
​     5.8  การแต่งกายในวันเซ็นแบบยืนยัน สวนชุดนักศึกษา รองเท้าหุ้มส้น ห้ามใส่กระโปรงสั้นกว่าระดับเข่า ห้ามใส่กางเกงยีนส์ นักศึกษามุสลิม ผ้าฮิญาบ ใช้ได้เฉพาะ สีขาว สีดำ สีกรมท่า เท่านั้น หากแต่งกายไม่เรียบร้อยนักศึกษากรุณาติดต่อในวันถัดไปที่สามารถแต่งกายเรียบร้อย หากถูกบันทึกประวัติการแต่งกายไม่เรียบร้อยครบ 3 ครั้ง จะถูกตัดสิทธิการกู้ยืมทันที

6.  เตรียมเซ็นแบบย้ืนยัน 2/2560 กรุณาแต่งกายชุดนักศึกษา รองเท้าหุ้มส้น ห้ามสวมกระโปรงสั่นกว่าระดับเข่า ห้ามสวมกางเกงยีนส์ ห้ามใส่รองเท้าแตะ ห้ามสวมผ้าฮิญาบที่มีสีสัน อนุญาตเฉพาะ สีขาว สีกรม สีดำ เท่านั้น กรุณาตรงต่อเวลาที่กำหนดเปิดรับบัตรคิว เวลา 09.00 - 15.00 น. กำหนดแจกบัตรคิววันละ 300 คิว อาจมีเพิ่มแล้วแต่สถานการณ์ ติดต่อเซ็น ดังนี้

    6.1  รอบที่ 1 (เปิดรอบเดียวเท่านั้น)
          สำหรับนักศึกษาทุกเลขที่สัญญา ที่ไม่มีการเพิ่มถอน และที่ทำการเพิ่มถอนเรียบร้อยแล้ว
                       
วิทยาเขตร่มเกล้า เซ็นแบบยืนยันวันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารเกษมนครา ห้องโถงชั้น 2 โซน 3 (ลมโชย) กรุณาใช้บันไดฝั่งสนามเทนนิส
                       วิทยาเขตพัฒนาการ เซ็นแบบยืนยันวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4
ปล.การเซ็นแบบยืนยันช้ามีผลทำให้เงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพเข้าช้าและไม่ต่อเนื่อง