21 - 24 พฤศจิกายน 2560

Tuesday, 21 November, 2017 to Friday, 24 November, 2017
นักศึกษากองทุนทุกเลขที่สัญญา เซ็นแบบยืนยัน 2/2560 วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมนครา โถงชั้น 2 โซน 3 (ลมโชย) กรุณาใช้บันไดฝั่งสถานเทนนิส