26 - 27 พฤศจิกายน 2561

Monday, 26 November, 2018 to Tuesday, 27 November, 2018
นักศึกษาทุกเลขที่สัญญา ติดต่อเซ็นแบบยืนยันภาคเรียนที่ 2/2561 (รอบสุดท้าย) ณ วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมนครา ชั้น 1 ห้องนิทรรศการ เวลา 09.00 - 15.00 น. หรือ 300 คิวต่อวัน