28 พฤศจิกายน 2561

Wednesday, 28 November, 2018
นักศึกษาทุกเลขที่สัญญา ติดต่อเซ็นแบบยืนยันภาคเรียนที่ 2/2561 (รอบสุดท้าย) ณ วิทยาเขตพัฒนาการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้องกองทุน เวลา 09.00 - 15.00 น. หรือ 300 คิวต่อวัน