13 ธันวาคม 2561

Thursday, 13 December, 2018
ประชุมโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกการชำระหนี้คืน และแจ้งสำเร็จการศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาที่ไม่กู้ยืมต่อในปีการศึกษา 2562 -เลขที่สัญญา 57/..58/.. เข้าห้องประชุมเวลา 12.30 - 13.00 น. ณ วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมพฤกษา ห้องเกษมสโมสร ชั้น 3 สิ่งที่ต้องเตรียม คือ คู่มือการกู้ยืม ปากกา 1 ด้าม ** สำเนาบัตรประชาชนนักศึกษาจำนวน 1 แผ่น เฉพาะผู้ที่สนใจสมัครออมเงินกับ กอช.