ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กิจกรรมจิตอาสา ทำภาคเรียนที่ 1/2562 เพื่อส่งวันเซ็นแบบ 2/2562

ทำกิจกรรมในภาคการศึกษาที่ 1/2562 ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2562 เพื่อส่งในวันเซ็นแบบยืนยัน 2/2562

กิจกรรมที่ 1 จิตอาสา/จิตสาธารณะ  เกี่ยวกับการบริจาคร่างกาย จำนวน  4 ชั่วโมง

กิจกรรมที่ 2 จิตอาสา/จิตสาธารณะ  เกี่ยวกับการทำความสะอาด จำนวน  4 ชั่วโมง วัดบางเพ็งใต้ไม่ให้ทำกิจกรรม

กิจกรรมที่ 3 จิตอาสา/จิตสาธารณะ  เกี่ยวกับการให้ความรุ้ จำนวน  4 ชั่วโมง

กิจกรรมที่ 4 จิตอาสา/จิตสาธารณะ  เกี่ยวกับการบริจาคสิ่งของ จำนวน  4 ชั่วโมง

กิจกรรมที่ 5 จิตอาสา/จิตสาธารณะ  เกี่ยวกับการดูแล จำนวน  6 ชั่วโมง

กิจกรรมที่ 6 จิตอาสา/จิตสาธารณะ  เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม จำนวน  9 ชั่วโมง

กิจกรรมที่ 7 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับอาสาสมัคร สูงสุดจำนวน 18 ชั่วโมง เฉพาะนักศึกษาที่มีบัตรอาสาสมัครที่ไม่หมดอายุ

กิจกรรมที่ 8 จิตอาสา/จิตสาธารณะ  เกี่ยวกับเซ็นแบบยืนยัน สูงสุดจำนวน  18 ชั่วโมง

กิจกรรมที่ 9 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับโครงการแบ่งปันสุข ด้วยของที่เรามี สูงสุดจำนวน 18 ชั่วโมง

กิจกรรมที่ 10 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับโครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จำนวน 4 ชั่วโมง

กิจกรรมที่ 11 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ สูงสุดจำนวน 18 ชั่วโมง

กิจกรรมที่ 12 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับบ้านพักคนชราดวงใจเนอร์สซิ่งโฮม สูงสุดจำนวน 18 ชั่วโมง

กิจกรรมที่ 13 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับบรรจุข้าวสารอาหารแห้ง มูลนิธิร่มไทร มีนบุรี จำนวน 4 ชั่วโมง (ติดต่อรับแบบฟอร์มที่อาจารย์ผู้ดูแล)

กิจรรมที่ 14 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับโครงการ save ubon สูงสุดจำนวน 18 ชั่วโมง (ติดต่อรับแบบฟอร์มที่อาจารย์ผู้ดูแล

กิจกรรมที่ 15 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับโครงการถักหมวกเพื่อผู้ป่วยโรงมะเร็ง สูงสุดจำนวน 18 ชั่วโมง