20 สิงหาคม 2562

Tuesday, 20 August, 2019
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เลขที่สัญญา 62/.. ณ วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมนครา ชั้น 4 ห้อง R2426 มี 2 รอบ1 ลงทะเบียนเวลา 10.00 - 10.15 น. รอบ 2 ลงทะเบียนเวลา 13.00 - 13.15 น.