19 กันยายน 2562

Thursday, 19 September, 2019
ประชุมเตรียมความพร้อมการกู้ยืมภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2562 รอบเช้า ลงทะเบียนเวลา 09.00 - 09.15 น. สำหรับนักศึกษาเลขที่สัญญา 61/..,62/.. รอบบ่าย ลงทะเบียนเวลา 13.00 - 13.15 น. สำหรับนักศึกษาเลขที่สัญญา 58/..,59/..,60/.. ณ วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมพฤกษา ห้องเกษมสโมสร ชั้น 3