8 - 10 ตุลาคม 2562

Tuesday, 8 October, 2019 to Thursday, 10 October, 2019

เซ็นแบบยืนยัน 2/2562 (รอบ 1 ) สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีการลงทะเบียนเพิ่มเติมเพิกถอน)
วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมนครา ชั้น 1 ห้องนิทรรศการ  เวลา 09.00 - 15.00 น.