11 - 12 ตุลาคม 2562

Friday, 11 October, 2019 to Saturday, 12 October, 2019

เซ็นแบบยืนยัน 2/2562 (รอบ 1 ) สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีการลงทะเบียนเพิ่มเติมเพิกถอน)
วิทยาเขตพัฒนาการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 บริเวณหน้าห้อง sasc  เวลา 09.00 - 15.00 น.