11 - 14 พฤศจิกายน 2562

Monday, 11 November, 2019 to Thursday, 14 November, 2019

เซ็นแบบยืนยัน 2/2562 วิทยาเขตร่มเกล้า (รอบสุดท้าย) 

ณ อาคารเกษมนครา ชั้น 1 ห้องนิทรรศการ

เปิดรับบัตรคิวเวลา 09.00 - 15.00 น. หรือ 300 คิวต่อวัน