15 - 16 พฤศจิกายน 2562

Friday, 15 November, 2019 to Saturday, 16 November, 2019

เซ็นแบบยืนยัน 2/2562 วิทยาเขตพัฒนาการ (รอบสุดท้าย) 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 หน้าห้องศูนย์ sasc

เปิดรับบัตรคิวเวลา 09.00 - 15.00 น. หรือ 300 คิวต่อวัน