12 ธันวาคม 2562

Thursday, 12 December, 2019
นักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมต่อปีการศึกษา 2563 เข้าประชุม เลขที่สัญญา 62/.. ลงทะเบียนประชุมเวลา 08.30 - 09.00 น. ณ วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมพฤกษา ห้องเกษมสโมสร ชั้น 3 เลขที่สัญญา 59/.. (สถาปัตย์) 60/..-61/.. ลงทะเบียนประชุมเวลา 12.30 - 13.00 น. ณ วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมพฤกษา ห้องเกษมสโมสร ชั้น 3