09-11 มิถุนายน 2563

Tuesday, 9 June, 2020 to Thursday, 11 June, 2020

นักศึกษาเก่าในสถาบัน เลขที่สัญญา 62/..61/..60/..59/..58/.. เซ็นแบบยืนยันรอบที่ 1
ณ วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมนครา ชั้น 1 ห้องนิทรรศการ
เวลา 09.00 - 15.00 น.