22 - 24 มิถุนายน 2563

Monday, 22 June, 2020 to Wednesday, 24 June, 2020

นักศึกษาเก่าในสถาบัน เลขที่สัญญา 62/..61/..60/..59/..58/.. เซ็นแบบยืนยันรอบที่ 2
ณ วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมนครา ชั้น 1 ห้องนิทรรศการ
​เวลา 09.00 - 15.00 น.