ปฐมนิเทศนักศึกษา 63

นักศึกษาใหม่ เลขที่สัญญา 63/... ที่ยังไม่เข้าร่วมปฐมนิเทศ
และนักศึกษาที่ยังไม่มีเลขที่สัญญา ที่ประสงค์จะขอกู้ปี 2563 เป็นปีแรก
และนักศึกษาที่เข้าร่วมแล้วแต่ทำแบบทดสอบไม่ถึง 20 คะแนน 

ให้เข้าร่วมวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมนครา ่ชั้น 5 ห้อง R2521
ลงทะเบียนเข้าห้องเวลา รอบ 1 เวลา 10.00 - 10.15 น. และ รอบ 2 เวลา 13.00 - 13.15 น.

คำเตือน
1. นักศึกษาต้องมาถึงหน้าห้องประชุมก่อนเวลาที่กำหนด ประมาณ 10 นาที กรุณาบริหารจัดการเวลาให้ดี เนื่องจากถ้าประตูห้องประชุมปิดแล้วจะไม่ให้นักศึกษาเข้าโดยเด็ดขาด และจะถือว่านักศึกษาขาดการปฐมนิเทศ
2. เตรียมเอกสารมาให้ครบตามประกาศ

คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ