13 - 16 กรกฎาคม 2563

Monday, 13 July, 2020 to Thursday, 16 July, 2020

นักศึกษาเก่าในสถาบัน เลขที่สัญญา 62/..61/..60/..59/..58/..
เซ็นแบบยืนยัน 1/2563 (รอบ 3)
วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมนครา ชั้น 1 ห้องนิทรรศการ