17 - 18 กรกฎาคม 2563

Friday, 17 July, 2020 to Saturday, 18 July, 2020

นักศึกษาเก่าในสถาบัน เลขที่สัญญา 62/..61/..60/..59/..58/..
เซ็นแบบยืนยัน 1/2563 (รอบ 3)
วิทยาเขตพัฒนาการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้องกองทุน