23 กรกฎาคม 2563

Thursday, 23 July, 2020

ปฐมนิเทศนักศึกษา เลขที่สัญญา 63/.. (รอบเก็บตก)

ณ วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมนครา ชั้น 4 ห้อง R2414
ลงทะเบียนเวลา 13.00 - 13.15 น.