9 - 12 พฤศจิกายน 2563

Monday, 9 November, 2020 to Thursday, 12 November, 2020

เซ็นแบบยืนยันภาคเรียนที่ 2/2563 (รอบที่ 1)
ณ วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมนครา ชั้น 1 ห้องนิทรรศการ
เปิดรับบัตรคิว 09.00 - 15.00 น.