25 - 26 พฤศจิกายน 2563

Wednesday, 25 November, 2020 to Thursday, 26 November, 2020

เซ็นแบบยืนยันภาคเรียนที่ 2/2563 (รอบที่ 2)
ณ วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมนครา ชั้น 1 ห้องนิทรรศการ
เปิดรับบัตรคิว 09.00 - 15.00 น.