ประกาศรายชื่อนักศึกษาทำกิจกรรมจิตอาสา open house 2020

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทำกิจกรรมจิตอาสา open house 2020 กับส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เมื่อดูว่าอยู่จุดไหนแล้ว ขอให้รายงานตัวกับอาจารย์ผู้ดูแลภายในวันนี้ก่อน 16.00 น.นะคะ
หากมีปัญหาใด ๆ กรุณาติดต่ออาจารย์ผู้ดูแลเท่านั้น

คลิกเพื่อดูรายชื่อ