5 - 8 กรกฎาคม 2565

Tuesday, 5 July, 2022 to Friday, 8 July, 2022

นักศึกษาเก่าทุกเลขที่สัญญา ยกเว้น 65/.. (ที่มีการเพิ่มเติมเพิกถอนรายวิชา)
นำส่งแบบเบิกเงินที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบ ก่อนนำส่งนักศึกษาต้องส่งกิจกรรมจิตอาสา และหลักฐานการออมเงินเข้า Google Classroom ให้เรียบร้อย
รายละเอียดเพิ่มเติม http://loan.kbu.ac.th/home/node/554