27 มิถุนายน 2562

Thursday, 27 June, 2019
ปฐมนิเทศกองทุนกู้ยืม สำหรับนักศึกษเริ่มกู้ปีแรกกับเกษมบัณฑิต ลงทะเบียนเข้าห้องเวลา 12.30-12.45 น. ณ วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมพฤกษา ห้องเกษมสโมสร ชั้น 3