19 ธันวาคม 2562

Thursday, 19 December, 2019
นักศึกษาสำเร็จการศึกษาในปี 2562 ไม่กู้ต่อ เข้าประชุม ลงทะเบียนประชุมเวลา12.30 - 13.00 น. ณ วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมพฤกษา ห้องเกษมสโมสร ชั้น 3