มาตรการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาปี 2563

แจ้งข่าว กยศ.มีการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใน 2 เรื่อง ในปีการศึกษา 2563 นี้
1. ปรับเกณฑ์รายได้ครอบครัว จาก 200,000 บาท ต่อปี เป็น 360,000 บาท ต่อปี
2.เพิ่มค่าครองชีพเป็น 3,000 บาทต่อเดือนทุกคน (ตามที่อาจารย์เคยแจ้งว่าให้เลือกค่าครองชีพว่าจะเลือก 2,400 บาทต่อเดือน หรือ 3,000 บาทต่อเดือน ณ เวลานี้ กยศ.ไม่มีให้เลือกนะคะมีให้ 3,000 บาทต่อเดือนทุกคน)

นักศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับค่าครองชีพ หรือลักษณะการกู้ยืม ขอให้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม แล้วปฏิบัติตามนะคะ