4 - 5 กุมภาพันธ์ 2563

Tuesday, 4 February, 2020 to Wednesday, 5 February, 2020

เซ็นแบบยืนยัน 3/2562 ณ วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น  2 ห้องกองทุนกู้ยืม

เวลา 09.00 - 15.00 น.