ประกาศรายชื่อนักศึกษาทำกิจกรรมจิตอาสาจุดคัดกรอง

ตารางจุดคัดกรอง เดือนสิงหาคม 2563

ขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ และมารายงานตัวก่อนเวลาปฏิบัติงาน 10 นาที เพื่อรับอุปกรณ์

ณ วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมนครา ชั้น 2 ห้องพยาบาล

(ช) คือรอบเช้าปฏิบัติงานเวลา 09.00 – 12.00 น. (บ) คือรอบบ่ายปฏิบัติงานเวลา 13.00 – 16.00 น.

ลงทะเบียนก่อนวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 รายชื่อเป็นสีดำ
ลงทะเบียนหลังวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 น. รายชื่อเป็นสีเขียว
ลงทะเบียนหลังวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น. รายชื่อเป็นสีส้ม
ลงทะเบียนหลังวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. รายชื่อเป็นสีม่วง

ตรวจสอบรายชื่อเดือนสิงหาคม 2563 

หมายเหตุ ถ้านักศึกษามาไม่ได้กรุณาแจ้งก่อน 31 กรกฎาคม 2563 เพื่อหาคนปฏิบัติงานแทน

ตรวจสอบรายชื่อเดือนกันยายน 2563 

หมายเหตุ ถ้านักศึกษามาไม่ได้กรุณาแจ้งก่อน 31 สิงหาคม 2563 เพื่อหาคนปฏิบัติงานแทน

หากไม่มาปฏิบัติตามตารางที่จัดให้ แล้วไม่แจ้งล่วงหน้า จะมีบทลงโทษคือต้องทำกิจกรรมจิตอาสาเพิ่มเป็น 2 เท่า ขอให้รับผิดชอบต่อวันเวลาที่ตนเองต้องปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดนะคะ