20 - 22 มิถุนายน 2566

Tuesday, 20 June, 2023 to Thursday, 22 June, 2023

นักศึกษาเก่าในสถาบัน เลขที่สัญญา 61/..62/..63/..64/..65/.. ที่ไม่เพิ่มเติมเพิกถอนรายวิชา นศ.ทุนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และนศ.ที่เพิ่มเติมเพิกถอนรายวิชา
เซ็นแบบเบิกเงิน 1/2566 ณ วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมนครา ชั้น 1 ห้องนิทรรศการ เวลา 09.00 - 15.00 น.