23 - 24 มิถุนายน 2566

Friday, 23 June, 2023 to Saturday, 24 June, 2023

นักศึกษาเก่าในสถาบัน เลขที่สัญญา 61/..62/..63/..64/..65/.. ที่ไม่เพิ่มเติมเพิกถอนรายวิชา นศ.ทุนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และนศ.ที่เพิ่มเติมเพิกถอนรายวิชา
เซ็นแบบเบิกเงิน 1/2566 ณ วิทยาเขตพัฒนาการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 เวลา 09.00 - 15.00 น.