ปฏิทินกิจกรรม

12 ธันวาคม 2562

Thursday, 12 December, 2019
นักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมต่อปีการศึกษา 2563 เข้าประชุม เลขที่สัญญา 62/.. ลงทะเบียนประชุมเวลา 08.30 - 09.00 น. ณ วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมพฤกษา ห้องเกษมสโมสร ชั้น 3 เลขที่สัญญา 59/.. (สถาปัตย์) 60/..-61/.. ลงทะเบียนประชุมเวลา 12.30 - 13.00 น. ณ วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมพฤกษา ห้องเกษมสโมสร ชั้น 3

17 ธันวาคม 2562

Tuesday, 17 December, 2019
เข้าอบรมวางแผนทางการเงิน ณ วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมนครา ชั้น 12 ห้องเกษมสันนิบาต รอบเช้าเวลา 09.00 - 12.00 น. รอบบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น.  นักศึกษาที่เข้าร่วมได้กิจกรรมจิตอาสาจำนวน 4 ชั่วโมง คลิกลงทะเบียนเข้าร่วม

19 ธันวาคม 2562

Thursday, 19 December, 2019
นักศึกษาสำเร็จการศึกษาในปี 2562 ไม่กู้ต่อ เข้าประชุม ลงทะเบียนประชุมเวลา12.30 - 13.00 น. ณ วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมพฤกษา ห้องเกษมสโมสร ชั้น 3