เด็กเกษมรักษ์โลก

นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาช่วยกันบริจาค ขวดน้ำพลาสติก และห่วงกระป๋องอลูมิเนียม
โดยเข้าร่วมกับ Recycle Day นำไปบริจาคต่อให้กับมูลนิธิต่าง  ๆ เช่น มูลนิธิขาเทียม มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ทำชุดกวาดถนน ทำชุด ppe เป็นต้น
เริ่มร่วมกันบริจาคตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นต้นมา สรุปแต่ละปีได้ดังต่อไปนี้