ขั้นตอนการยื่นกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan

 

ขั้นตอนการยื่นกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan

ภาคการศึกษาที่ 1
ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม) เคยกู้ยืม
ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม) ไม่เคยกู้ยืม
ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) เคยกู้ยืม
ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) ไม่เคยกู้ยืม