บุคลากร

 

 

เบอร์โทรส่วนตัวอาจารย์ประจำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
กรุณาติดต่อเวลาทำการ ปกติเวลา 08.30 - 16.30 น.

ชื่อ - สกุล เบอร์โทร เครือข่าย วันหยุดทำงาน
อาจารย์แววระวี ชนะนนท์ 08-9130-1731 TRUE เสาร์/อาทิตย์
อาจารย์กรพินธุ์ พนาพิสุทธิ์จามร 08-9521-4007 TRUE จันทร์ /อาทิตย์
อาจารย์พิสมัย บุญกัณฑ์ 06-3258-2288 AIS จันทร์ /อาทิตย์
นายสุชาติ อินต๊ะก๋อน 08-5260-2335 AIS ศุกร์ /อาทิตย์
นางสาววิริญ  ศิริสัมพันธ์ 08-0259-0887  TRUE จันทร์ /อาทิตย์
นางสาวมนต์ศิริ  สุบรรณ  08-6928-4224 DTAC พุธ / อาทิตย์
นางสาวกฤษณภัทร  ถาวรสาร (เจ้าหน้าที่ใหม่) 06-4178-0109 TRUE อังคาร / อาทิตย์