นักศึกษาเก่าในสถาบัน

การกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาเก่าในสถาบัน (คือนักศึกษาที่เคยกู้ยืมแล้ว 1 ปีขึ้นไป กับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต)
มีขั้นตอนการกู้ยืมดังต่อไปนี้

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 3