ปฏิทินกิจกรรม

13 - 16 กรกฎาคม 2563

Monday, 13 July, 2020 to Thursday, 16 July, 2020

นักศึกษาเก่าในสถาบัน เลขที่สัญญา 62/..61/..60/..59/..58/..
เซ็นแบบยืนยัน 1/2563 (รอบ 3)
วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมนครา ชั้น 1 ห้องนิทรรศการ

17 - 18 กรกฎาคม 2563

Friday, 17 July, 2020 to Saturday, 18 July, 2020

นักศึกษาเก่าในสถาบัน เลขที่สัญญา 62/..61/..60/..59/..58/..
เซ็นแบบยืนยัน 1/2563 (รอบ 3)
วิทยาเขตพัฒนาการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้องกองทุน

23 กรกฎาคม 2563

Thursday, 23 July, 2020

ปฐมนิเทศนักศึกษา เลขที่สัญญา 63/.. (รอบเก็บตก)

ณ วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมนครา ชั้น 4 ห้อง R2414
ลงทะเบียนเวลา 13.00 - 13.15 น.