25 มิถุนายน 2563

Thursday, 25 June, 2020

จองคิวปฐมนิเทศ (ปิดจองคิว 23.06.63 เวลา 16.00 น.)

นักศึกษาทุนกู้ยืม เลขที่สัญญา 63/... ขอให้เข้าร่วมปฐมนิเทศด้วยตัวเองที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมนครา ชั้น 12 ห้องเกษมสันนิบาต ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563
(ใช้ลิฟท์ตัวที่ ฺB3 - B8 ขึ้นได้ทุกตัว คือลิฟท์ด้านข้างเซเว่น ไปจนถึงข้างสนามบาส ใช้ได้ทุกตัวนะคะ)
 แบ่งเป็น 4 รอบ ดังนี้
  - รอบที่ 1 เข้าห้องเวลา 08.30 - 08.45 น. เลิกประชุมเวลา 10.00 น.
  - รอบที่ 2 เข้าห้องเวลา 10.15 - 10.30 น. เลิกประชุมเวลา 11.45 น.             
  - รอบที่ 3 เข้าห้องเวลา 13.00 - 13.15 น. เลิกประชุมเวลา 14.30 น.
  - รอบที่ 4 เข้าห้องเวลา 14.45 - 15.00 น. เลิกประชุมเวลา 16.15 น.
ในแต่ละรอบจำกัดจำนวนคน ขอให้นักศึกษาเข้าลงชื่อเพื่อจองคิวในแต่ละรอบ ลงชื่อก่อนจะได้รอบตามที่ต้องการ แต่ถ้ารอบนั้น ๆ เต็ม อาจารย์จะเลือกรอบให้

คลิกเพื่อจองคิวเข้าร่วมประชุมได้ที่ https://forms.gle/VZzMsT9RVdr6SyH37

ประกาศรายชื่อว่าใครได้รอบไหนในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 น.

คำเตือน 1. กรุณามาก่อนเวลาเข้าห้องประชุม เนื่องจากลิฟท์อาจจะใช้เวลารอในการขึ้นห้องประชุม
          2. หากไม่เข้าร่วมปฐมนิเทศจะมีผลต่อการพิจารณาให้กู้ยืมในภาคการศึกษาถัดไป